Donatie

 

La Bianchina ontwikkelt zich buiten het commerciële betalingssysteem om. Het cursusaanbod richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de mens en het nemen van eigen verantwoording voor de kwaliteit van leven. Onze keuze om de cursussen op donatie basis aan te bieden, komt hieruit voort.

 

Omdat wij niet willen weten hoe de financiële situatie van jou is, geven wij de verantwoording aan ieder persoonlijk naar eer en geweten een donatie te geven. Mocht het op dit moment niet mogelijk zijn een donatie te overhandigen die je het verblijf op la Bianchina waard vindt, bieden wij ook de mogelijkheid om deze alsnog op een later tijdstip over te maken.

 

De donaties zijn uitsluitend bestemd voor het behoud en de ontwikkeling van la Bianchina en haar bewoners. We worden niet gesponsord door overheid of particulieren.

 

Elke donatie, groot of klein, met de intentie om het voortbestaan ​​van la Bianchina en haar projecten te garanderen, ontvangen wij graag.

 

Omdat gebleken is dat veel mensen het erg moeilijk vinden om zelf te bepalen wat ze extra wilden geven, willen we op aanvraag graag een richtprijs geven.

 

We hopen je een benvenuto "welkom" te geven,

 

Franklin, Jolanda, Nazzaro, Gianvittorio en Annemiek